Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 15ης ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020
image_print