ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου (09/08/2023 έως 08/09/2023) & 2ου (09/09/2023 έως 08/10/2023) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ