Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου και ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022
image_print