1

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΗΝ “Εργασία Υποστήριξης Εφαρμογών OTS – Open Technology Services A.E. Τμήμα 4 & Εργασία Υποστήριξης – Συντήρησης της Εφαρμογής WEB – SERVICES Προσωπικού – Μισθοδοσίας της OTS” Τμήμα 6 (από 1/1/2023 έως 30/06/2023)