Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (SKIP CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2023
image_print