Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΤΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021
image_print