Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ “Υπηρεσίες επεξεργασίας και διάθεση των αποβλήτων κήπων και πάρκων”

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022
image_print