Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 7 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ”

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024
image_print