Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024
image_print