Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ για την ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ – ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ – ΤΚ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ — ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ Ν. ΜΗΤΡΟΥ

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020
image_print