Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 22ου & 23ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021
image_print