Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Εργασίες Πρόληψης και Αντιπυρικής Προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέτου του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024
image_print