Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (1ο ΠΡΙΜ) & 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (2ο ΠΡΙΜ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2023
image_print