ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (1ο ΠΡΙΜ) & 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (2ο ΠΡΙΜ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ