Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ — ΣΕΡΤΑΡΙΔΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021
image_print