Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΗ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ” (ΤΜΗΜΑ 1)

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024
image_print