Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΗΨΗ ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ — Π. ΝΟΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print