Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
image_print