Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ – ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022
image_print