Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ – ΤΚ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ – ΤΚ ΣΚΑΛΩΤΗΣ”

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021
image_print