Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ουΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΑΝΕΓΕΡΘΕΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (Ο ανωτέρω, 2Αος λογαριασμός, αφορά ένα μικρό ποσό (124,00 €) το οποίο δεν πληρώθηκε με το υπ’ αριθμ. 2999/06-11-2023 ένταλμα επειδή η χρη

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024
image_print