Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019
image_print