Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου & 4ου (ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ 2023-2024

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
image_print