Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3οΥ ΛΟΓ. ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ 1-5-2020 ΕΩΣ 31-5-2020

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020
image_print