1

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Β’ & Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021) ΤΟΥ ΕΡΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)