Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ 01/5/2024 ΕΩΣ 31/5/2024

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024
image_print