Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE & SOFTWARE (ΤΜΗΜΑ Α)

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
image_print