Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΤΜΗΜΑ Δ)

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023
image_print