Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΣΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print