1

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5 (Συντήρηση – επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχημάτων)