Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ”

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021
image_print