1

ΠΛΗΡΩΜΗ 40 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 — ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ Α.Ε.