1

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (01/10/2014-30/10/2014) ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”