Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (Εργασίες) ΓΙΑ ΤΙΣ Εργασίες Εκχιονισμού Αποπαγοποίησης και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Συντήρησης του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024
image_print