Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (ΑΠΟ 26/11/2020 ΕΩΣ 25/12/2020)

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021
image_print