Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (SKIP CONTAINER) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023
image_print