Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 ΚΜ

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
image_print