Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου & ΤΕΛΑΥΤΑΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ – ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021
image_print