Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 4ου & ΤΕΛΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ν. ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023
image_print