Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 54 ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 1ης ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΤΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 — ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΛΙΩΤΗΣ

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
image_print