Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
image_print