1

ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ – ΣΚΑΛΩΤΗΣ