Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ – ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ”

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022
image_print