Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2024
image_print