Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 29/04/2023 ΕΩΣ 28/06/2023

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2023
image_print