Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ (2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ)

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
image_print