Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 5ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΧΩΡΙΣΤΗΣ” — ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Παρασκευή, 2 Απρίλιος 2021
image_print