Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 6ου & 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΚΟΠΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021
image_print