Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΗΠΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022
image_print