Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 7ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ “Εργασίες Επισκευής & Συντήρησης Ιστών Οδικού Δικτύου”

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print